Zadnji put ažurirano :
10/07/2024
Radiocontrast agenta   Diatrizoate meglumine  
injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti način davanja lijeka Bibliografija pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Angiografin Australija, Južna Afrika, Luksemburg, Njemačka
Angiopaque Argentina
Gastrografin Australija, Austrija, Finska, Grčka, Italija, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija
Gastrografina Portugal
Gastrografine Francuska
Gastrolux Egipat
Hypaque Brazil, Irska, Kanada, S A D
Ioscan novi Zeland
Peritrast Madžarska, Njemačka
Pielograf Kolumbija, Španjolska
Plenigraf Španjolska
Radioselectan urinaire Francuska, Maroko
Radioselectan urinaire et vasculaire Francuska, Maroko
Renografin Kanada
Sinografin S A D
Trazograf Španjolska
Triyosom Argentina
Urografin Austrija, Danska, Južna Afrika, Kanada, Njemačka, Španjolska, Švicarska
Urografina Brazil, Portugal
Urografine Belgija
Urovison Austrija, Luksemburg, Njemačka
Stabilizacija rješenja   injekcija   Stabilizacija rješenja : Diatrizoate meglumine     
Kontejner sredstvo za rastapanje koncentracija temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
špric polipropilen nijedan ? mg/ml -20°C Zaštićeno od svjetlosti
30 dan
554

špric polipropilen nijedan ? mg/ml 25°C Zaštićeno od svjetlosti
1 dan
554

špric polipropilen nijedan ? mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 dan
554


  Mentions Légales