Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Thuốc trợ tim   Dopamine hydrochloride  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Abbodop Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch
Cardiopal Colombia
Dopadic Iran
Dopadren Thổ Nhĩ Kỳ
Dopamin Ả Rập Saudi, Áo, Thụy Sỹ, Đức
Dopamina Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Tây Ban Nha, Venezuela, Ý
Dopamine Canada, Hà Lan, Hoa Kỳ, Luxembourg, Morocco, Pháp
Dopaminum Ba Lan
Dopmin Malaysia, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch
Dynatra Bỉ, Hà Lan, Luxembourg
Giludop Hy Lạp, Thụy Điển, Đan Mạch
Intropin Ả Rập
Miocina Mexico
Myofast Colombia
Myotil Texte introuvable (616, )
Paldopa Peru
Revivan Mexico
Zetarina Mexico
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Dopamine hydrochloride     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,8 mg/ml 23-25°C Ánh sáng
48 Giờ
732
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 0,8 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
732
Cấp độ bằng chứng D

Thủy tinh Glucose 5% 1 mg/ml 25°C Ánh sáng
36 Giờ
1249
Cấp độ bằng chứng B

Thủy tinh Dung dịch Ringer’s lactate 0,8 mg/ml 23-25°C Ánh sáng
48 Giờ
732
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 0,8 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
732
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 3,2 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
197
Cấp độ bằng chứng D

Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 6,4 mg/ml 23°C Ánh sáng
24 Giờ
192
Cấp độ bằng chứng B

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 2 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 30 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,5 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
1820
Cấp độ bằng chứng A

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,5 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
120 Ngày
1820
Cấp độ bằng chứng A

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 4 mg/ml 23-25°C Có hoặc không có tiếp xúc với ánh sáng
48 Giờ
206
Cấp độ bằng chứng C

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 4 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
196
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Glucose 5% 4 mg/ml 4°C Có hoặc không có tiếp xúc với ánh sáng
48 Giờ
206
Cấp độ bằng chứng C

ống tiêm polypropylene Glucose 10% 10 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Glucose 10% 2 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

ống tiêm polypropylene Glucose 10% 30 mg/ml 23°C Không rõ
84 Giờ
3712
Cấp độ bằng chứng D

Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,4 >> 1 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
1698
Cấp độ bằng chứng B

Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,4 >> 3,2 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
3638
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Không rõ Glucose 5% 0,4 >> 1 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
1698
Cấp độ bằng chứng B


  Mentions Légales