Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Kardiotonikum   Dopamine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Abbodop Dánsko, Fínsko, Švédsko
Cardiopal Kolumbia
Dopadic Irán
Dopadren Turecko
Dopamin Nemecko, Rakúsko, Saudská Arábia, Švajčiarsko
Dopamina Argentína, Čile, Ekvádor, Kolumbia, Mexiko, Peru, Španielsko, Taliansko, Venezuela
Dopamine Francúzsko, Holandsko, Kanada, Luxembursko, Maroko, Spojené štáty Americké
Dopaminum Poľsko
Dopmin Dánsko, Fínsko, Malajzia, Turecko
Dynatra Belgicko, Holandsko, Luxembursko
Giludop Dánsko, Grécko, Švédsko
Intropin Egypt
Miocina Mexiko
Myofast Kolumbia
Myotil Texte introuvable (616, )
Paldopa Peru
Revivan Mexiko
Zetarina Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Dopamine hydrochloride     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,8 mg/ml 23-25°C Za svetla
48 Hodín
732
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 0,8 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
7 Dní
732
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 1 mg/ml 25°C Za svetla
36 Hodín
1249
Úroveň dôkazov B

Sklo Ringerov laktátový roztok 0,8 mg/ml 23-25°C Za svetla
48 Hodín
732
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,8 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
732
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 3,2 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
14 Dní
197
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 6,4 mg/ml 23°C Za svetla
24 Hodín
192
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 30 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,5 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
7 Dní
1820
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
120 Dní
1820
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 4 mg/ml 23-25°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
48 Hodín
206
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 4 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
196
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 4 mg/ml 4°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
48 Hodín
206
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén 10% glukóza 10 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 10% glukóza 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 10% glukóza 30 mg/ml 23°C Nešpecifikované
84 Hodín
3712
Úroveň dôkazov D

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,4 >> 1 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
1698
Úroveň dôkazov B

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,4 >> 3,2 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
3638
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 5% glukóza 0,4 >> 1 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
1698
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales