Senaste uppdateringen :
10/08/2022
Antiepileptikum   Phenytoin sodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Aurantin Italien
Diphantoine Belgien, Nederländerna
Epanutin Grekland, Nederländerna, Österrike, Polen, Storbritannien, Turkiet, Tyskland
Hidantal Brasilien
Phenhydan Schweiz
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Phenytoin sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Ej angiven
2 Timma
310


  Mentions Légales