Senaste uppdateringen :
24/05/2023
Antiepileptikum   Phenytoin sodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Ancolvene Mexiko
Aurantin Italien
Dalmaril Mexiko
Dilantin Australien, Frankrike
Diphantoine Belgien, Nederländerna, Österrike
Epamin Colombia
Epanutin Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Nederländerna, Österrike, Polen, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Ungern
Epilog Egypten
Eptoin Indien
Etoina Argentina
Fenaten Mexiko
Fenitem Mexiko
Fenitoina Argentina
Hidantal Brasilien
Opliphon Argentina, Colombia
Phenhydan Österrike, Schweiz, Tyskland
Phentolep Saudi-Arabien
Tremytoine Kanada
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Phenytoin sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Ej angiven
2 Timma
310


  Mentions Légales