Последно актуализиране :
10/08/2022
Антиепилептик   Phenytoin sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Aurantin Италия
Diphantoine Белгия, Холандия
Epanutin Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Турция, Холандия
Hidantal Бразилия
Phenhydan Швейцария
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Phenytoin sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Не е уточнено
2 Час
310


  Mentions Légales