Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Antiepileptikum   Phenytoin sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Ancolvene Mexiko
Aurantin Taliansko
Dalmaril Mexiko
Dilantin Austrália, Francúzsko
Diphantoine Belgicko, Holandsko, Rakúsko
Epamin Kolumbia
Epanutin Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Spojené arabské emiráty, Turecko, Veľká Británia
Epilog Egypt
Eptoin India
Etoina Argentína
Fenaten Mexiko
Fenitem Mexiko
Fenitoina Argentína
Hidantal Brazília
Opliphon Argentína, Kolumbia
Phenhydan Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko
Phentolep Saudská Arábia
Tremytoine Kanada
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Phenytoin sodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Nešpecifikované
2 Hodín
310


  Mentions Légales