Siste oppdatering :
30/09/2022
Antiepileptika   Phenytoin sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Aurantin Italia
Diphantoine Belgia, Nederland
Epanutin Hellas, Nederland, Polen, Storbritannia, Tyrkia, Tyskland, Østerrike
Hidantal Brasil
Phenhydan Sveits
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Phenytoin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Ikke angitt
2 Tid
310


  Mentions Légales