Τελευταία ενημέρωση :
10/08/2022
Αντιεπιληπτικό   Phenytoin sodium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Aurantin Ιταλία
Diphantoine Βέλγιο, Ολλανδία
Epanutin Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Τουρκία
Hidantal Βραζιλία
Phenhydan Ελβετία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Phenytoin sodium     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
2 Ώρα
310


  Mentions Légales