Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Antibiotikum   Cloxacillin sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Anaclosil Španielsko
Cloxa Island, Saudská Arábia
Cloxacilina Čile, Španielsko
Cloxacilina sodica Taliansko
Cloxacill Irán
Cloxacillin Irán, Kanada, Malajzia, Nórsko
Ekvacillin Island, Švédsko
Isoxacillin Malajzia
Klox India
Kloxerate Írsko
Meixam Malajzia, Spojené štáty Americké
Monoclox Malajzia
Orbenin Grécko, Luxembursko, Saudská Arábia, Španielsko
Orbenine Francúzsko, Tunisko
Staflocil Fínsko
Staphyclox Grécko
Syntarpen Poľsko
Vaclox Malajzia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Cloxacillin sodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Voda na injekciu 250 mg/ml 25°C Nešpecifikované
1 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Sklo Voda na injekciu 250 mg/ml 4°C Nešpecifikované
14 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
573
Biologická analýza

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 >> 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
7 Dní
1278
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
100 Dní
1329
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml -27°C Chránené pred svetlom
270 Dní
1349
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 5 >> 50 mg/ml 23°C Nešpecifikované
1 Dní
1278
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
1349
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 5 >> 40 mg/ml 23°C Nešpecifikované
4 Dní
1278
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 50 mg/ml 23°C Nešpecifikované
2 Dní
1278
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml 25°C Nešpecifikované
1 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 100 mg/ml 4°C Nešpecifikované
14 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 250 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
4634
Úroveň dôkazov C+

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 25°C Nešpecifikované
1 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 4°C Nešpecifikované
14 Dní
4244
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
4634
Úroveň dôkazov C+


  Mentions Légales