Siste oppdatering :
18/04/2024
Antibiotika   Cloxacillin sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Anaclosil Spania
Cloxa Island, Saudi-Arabia
Cloxacilina Chile, Spania
Cloxacilina sodica Italia
Cloxacill Iran
Cloxacillin Canada, Iran, Malaysia, Norge
Ekvacillin Island, Sverige
Isoxacillin Malaysia
Klox India
Kloxerate Irland
Meixam Malaysia, USA
Monoclox Malaysia
Orbenin Hellas, Luxembourg, Saudi-Arabia, Spania
Orbenine Frankrike, Tunisia
Staflocil Finland
Staphyclox Hellas
Syntarpen Polen
Vaclox Malaysia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Cloxacillin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Vann til injeksjon 250 mg/ml 25°C Ikke angitt
1 Dag
4244
Bevisgrad C

Glass Vann til injeksjon 250 mg/ml 4°C Ikke angitt
14 Dag
4244
Bevisgrad C

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
573
Biologisk metode

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 >> 50 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
1278
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
100 Dag
1329
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml -27°C Beskyttes mot lys
270 Dag
1349
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 5 >> 50 mg/ml 23°C Ikke angitt
1 Dag
1278
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -27°C Beskyttes mot lys
90 Dag
1349
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Glukose 5 % 5 >> 40 mg/ml 23°C Ikke angitt
4 Dag
1278
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 50 mg/ml 23°C Ikke angitt
2 Dag
1278
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 25°C Ikke angitt
1 Dag
4244
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 100 mg/ml 4°C Ikke angitt
14 Dag
4244
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 250 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
4634
Bevisgrad C+

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 50 mg/ml 25°C Ikke angitt
1 Dag
4244
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 50 mg/ml 4°C Ikke angitt
14 Dag
4244
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
4634
Bevisgrad C+


  Mentions Légales