Последно актуализиране :
18/04/2024
Антибиотик   Cloxacillin sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Anaclosil Испания
Cloxa Исландия, Саудитска Арабия
Cloxacilina Испания, Чили
Cloxacilina sodica Италия
Cloxacill Иран
Cloxacillin Иран, Канада, Малайзия, Норвегия
Ekvacillin Исландия, Швеция
Isoxacillin Малайзия
Klox Индия
Kloxerate Ирландия
Meixam Малайзия, Съединени Американски щати / САЩ
Monoclox Малайзия
Orbenin Гърция, Испания, Люксенбург, Саудитска Арабия
Orbenine Тунис, Франция
Staflocil Финландия
Staphyclox Гърция
Syntarpen Полша
Vaclox Малайзия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Cloxacillin sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Вода за инжекции 250 mg/ml 25°C Не е уточнено
1 Ден
4244
Степен на доказаност C

Стъкло Вода за инжекции 250 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
4244
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
573
Биологичен анализ

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 >> 50 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
1278
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml -20°C Защита от светлина
100 Ден
1329
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml -27°C Защита от светлина
270 Ден
1349
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 5 >> 50 mg/ml 23°C Не е уточнено
1 Ден
1278
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -27°C Защита от светлина
90 Ден
1349
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Glucose 5% 5 >> 40 mg/ml 23°C Не е уточнено
4 Ден
1278
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 50 mg/ml 23°C Не е уточнено
2 Ден
1278
Степен на доказаност B

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 25°C Не е уточнено
1 Ден
4244
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
4244
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Вода за инжекции 250 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
4634
Степен на доказаност C+

шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
1 Ден
4244
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
4244
Степен на доказаност C

шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
4634
Степен на доказаност C+


  Mentions Légales