Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 612  
Typ : tidningen

forskargrupper : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Författare : Frable RA, Klink PR, Engel GL, Mundell EE.
Titel : Stability of cefamandole nafate injection with parenteral solutions and additives.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 39: 622-627. 1982

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
andra metoder : 
pH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
injektionCalcium gluconate elektrolyt
Oförenlig + injektionCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
injektionCefamandole nafate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
72 Timma
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 20 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
7 Dag
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 285 mg/ml 25°C Ej angiven
72 Timma
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 285 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
10 Dag
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion + bakteriostatisk substans 285 mg/ml 25°C Ej angiven
72 Timma
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion + bakteriostatisk substans 285 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
10 Dag
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % + bakteriostatisk substans 285 mg/ml 25°C Ej angiven
72 Timma
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % + bakteriostatisk substans 285 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
10 Dag
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 25°C Ej angiven
72 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
7 Dag
Oförenlig 2 >> 100 mg/ml + injektionCalcium gluconate + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Oförenlig 2 >> 100 mg/ml + injektionGentamicin sulfate + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Kompatibel 285 mg/ml + injektionLidocaine hydrochloride 5 >> 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Oförenlig 2 >> 100 mg/ml + injektionTobramycin sulfate + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Oförenlig 2 mg/ml + Ringer-laktatlösning
injektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Oförenlig + injektionCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
injektionLidocaine hydrochloride Lokalbedövningsmedel
Kompatibel 5 >> 20 mg/ml + injektionCefamandole nafate 285 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
injektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Oförenlig + injektionCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %

  Mentions Légales