Posledná aktualizácia :
09/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 612  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Autori : Frable RA, Klink PR, Engel GL, Mundell EE.
Titul : Stability of cefamandole nafate injection with parenteral solutions and additives.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 39: 622-627. 1982

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaCalcium gluconate Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaCefamandole nafate Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 20 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
7 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 285 mg/ml 25°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 285 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu + antibakteriálna látka 285 mg/ml 25°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu + antibakteriálna látka 285 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 285 mg/ml 25°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 285 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 20 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
7 Dní
Nezlučiteľný 2 >> 100 mg/ml + InjekciaCalcium gluconate + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
Nezlučiteľný 2 >> 100 mg/ml + InjekciaGentamicin sulfate + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
Kompatibilný 285 mg/ml + InjekciaLidocaine hydrochloride 5 >> 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
Nezlučiteľný 2 >> 100 mg/ml + InjekciaTobramycin sulfate + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
Nezlučiteľný 2 mg/ml + Ringerov laktátový roztok
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Nezlučiteľný + InjekciaCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaLidocaine hydrochloride Lokálne anestetikum
Kompatibilný 5 >> 20 mg/ml + InjekciaCefamandole nafate 285 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaTobramycin sulfate Antibiotikum
Nezlučiteľný + InjekciaCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza

  Mentions Légales