Siste oppdatering :
17/04/2024
Referanser   Referanser 612  
Type : Journal

Forskerteamet : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Forfattere : Frable RA, Klink PR, Engel GL, Mundell EE.
Tittel : Stability of cefamandole nafate injection with parenteral solutions and additives.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 39: 622-627. 1982

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonCalcium gluconate Elektrolytt
Uforenlig + InjeksjonCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonCefamandole nafate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
72 Tid
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 20 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Glass Natriumklorid 0,9 % 285 mg/ml 25°C Ikke angitt
72 Tid
Oppløsningsstabilitet Glass Natriumklorid 0,9 % 285 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
10 Dag
Oppløsningsstabilitet Glass Vann til injeksjon + antibakterielt middel 285 mg/ml 25°C Ikke angitt
72 Tid
Oppløsningsstabilitet Glass Vann til injeksjon + antibakterielt middel 285 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
10 Dag
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% + antibakterielt middel 285 mg/ml 25°C Ikke angitt
72 Tid
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% + antibakterielt middel 285 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
10 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
72 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
7 Dag
Uforenlig 2 >> 100 mg/ml + InjeksjonCalcium gluconate + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 2 >> 100 mg/ml + InjeksjonGentamicin sulfate + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Kompatibel 285 mg/ml + InjeksjonLidocaine hydrochloride 5 >> 20 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 2 >> 100 mg/ml + InjeksjonTobramycin sulfate + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Uforenlig 2 mg/ml + Ringers laktatoppløsning
InjeksjonGentamicin sulfate Antibiotika
Uforenlig + InjeksjonCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonLidocaine hydrochloride Lokal anestesi
Kompatibel 5 >> 20 mg/ml + InjeksjonCefamandole nafate 285 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonTobramycin sulfate Antibiotika
Uforenlig + InjeksjonCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %

  Mentions Légales