Последно актуализиране :
10/07/2024
Библиография   Библиография 612  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Автори : Frable RA, Klink PR, Engel GL, Mundell EE.
Заглавие : Stability of cefamandole nafate injection with parenteral solutions and additives.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 39: 622-627. 1982

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 20 mg/ml 5°C Защита от светлина
7 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 285 mg/ml 25°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 285 mg/ml 5°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Вода за инжекции + антибактериално 285 mg/ml 25°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Вода за инжекции + антибактериално 285 mg/ml 5°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% + антибактериално 285 mg/ml 25°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% + антибактериално 285 mg/ml 5°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 5°C Защита от светлина
7 Ден
Несъвместим 2 >> 100 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 2 >> 100 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate + NaCl 0,9% or Glucose 5%
съвместим 285 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLidocaine hydrochloride 5 >> 20 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 2 >> 100 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Несъвместим 2 mg/ml + Ринтер лактат
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенLidocaine hydrochloride Локален анестетик
съвместим 5 >> 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate 285 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%

  Mentions Légales