Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 612  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Συγγραφείς : Frable RA, Klink PR, Engel GL, Mundell EE.
τίτλος : Stability of cefamandole nafate injection with parenteral solutions and additives.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 39: 622-627. 1982

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCalcium gluconate ηλεκτρολυτών
Ασύμβατες + ΕνέσιμοCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefamandole nafate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 20 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 285 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 285 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ενέσιμο ύδωρ + αντιβακτηριακό 285 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ενέσιμο ύδωρ + αντιβακτηριακό 285 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% + αντιβακτηριακό 285 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% + αντιβακτηριακό 285 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Ασύμβατες 2 >> 100 mg/ml + ΕνέσιμοCalcium gluconate + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 2 >> 100 mg/ml + ΕνέσιμοGentamicin sulfate + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 285 mg/ml + ΕνέσιμοLidocaine hydrochloride 5 >> 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 2 >> 100 mg/ml + ΕνέσιμοTobramycin sulfate + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 2 mg/ml + Γαλακτικό διάλυμα Ringer
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοLidocaine hydrochloride Τοπικό αναισθητικό
Σύμφωνος 5 >> 20 mg/ml + ΕνέσιμοCefamandole nafate 285 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοTobramycin sulfate Αντιβιοτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοCefamandole nafate 2 >> 100 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%

  Mentions Légales