Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4634  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.3390/ antibiotics11040458

Výskumné tímy : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Autori : Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A.
Titul : Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy.
Référence : Antibiotics ;11,4: 458 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Počítanie častíc 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmoxicillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 20-25°C Za svetla
12 Hodín
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 50 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota 37°C0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza Indukuje Zrážanie
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
InjekciaCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
InjekciaCefiderocol sulfate tosylate Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 62,5 mg/mL 20-25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 25 mg/mL 37°C Chránené pred svetlom
6 Hodín
InjekciaCefoxitin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
12 Hodín
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
8 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 25 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
8 Hodín
InjekciaCeftazidime Avibactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125/31,25 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 25/6,25 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
12 Hodín
InjekciaCeftolozane / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 62,5/31,25 mg/ml 20-25°C Za svetla
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 25/12,5 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
12 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 25/12,5 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
8 Hodín
InjekciaCloxacillin sodium Antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota 37°C0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza Indukuje Zrážanie
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 250 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
InjekciaMeropenem Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 41,7 mg/ml 20-25°C Za svetla
8 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 41,7 mg/ml 20-25°C Za svetla
4 Hodín
InjekciaPiperacillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 125 mg/ml 20-25°C Za svetla
48 Hodín
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125/15,6 mg/ml 20-25°C Za svetla
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 66,7/8,3 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
8 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 66,7/8,3 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaTemocilline Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 25 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 62,5 >> 83,3 mg/ml 20-25°C Za svetla
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 37,5 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
48 Hodín

  Mentions Légales