Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4634  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.3390/ antibiotics11040458

Ερευνητικές ομάδες : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A.
τίτλος : Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy.
αριθμός : Antibiotics ;11,4: 458 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmoxicillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 20-25°C Φως
12 Ώρα
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 50 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία 37°CNaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% Προκαλεί Καθίζηση
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοCefepime dihydrochloride Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοCefiderocol sulfate tosylate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 62,5 mg/mL 20-25°C Φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25 mg/mL 37°C Προστατεύετε από το φως
6 Ώρα
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
12 Ώρα
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
8 Ώρα
ΕνέσιμοCeftazidime Avibactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125/31,25 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25/6,25 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
12 Ώρα
ΕνέσιμοCeftolozane / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 62,5/31,25 mg/ml 20-25°C Φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25/12,5 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
12 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 25/12,5 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
8 Ώρα
ΕνέσιμοCloxacillin sodium Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία 37°CNaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% Προκαλεί Καθίζηση
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 250 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 41,7 mg/ml 20-25°C Φως
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 41,7 mg/ml 20-25°C Φως
4 Ώρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 125 mg/ml 20-25°C Φως
48 Ώρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 125/15,6 mg/ml 20-25°C Φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 66,7/8,3 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 66,7/8,3 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοTemocilline Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 62,5 >> 83,3 mg/ml 20-25°C Φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 37,5 mg/ml 37°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα

  Mentions Légales