Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4634  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.3390/ antibiotics11040458

Изследователски екипи : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Автори : Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A.
Заглавие : Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy.
Референция : Antibiotics ;11,4: 458 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmoxicillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 20-25°C Светлина
12 Час
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
48 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 50 mg/ml 37°C Защита от светлина
48 Час
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура 37°CNaCl 0,9% or Glucose 5% Предизвиква Преципитация
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенCefepime dihydrochloride Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенCefiderocol sulfate tosylate Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 62,5 mg/mL 20-25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/mL 37°C Защита от светлина
6 Час
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
12 Час
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
8 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/ml 37°C Защита от светлина
8 Час
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Avibactam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125/31,25 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 25/6,25 mg/ml 37°C Защита от светлина
12 Час
Инжекция/ИнжекционенCeftolozane / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 62,5/31,25 mg/ml 20-25°C Светлина
48 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 25/12,5 mg/ml 37°C Защита от светлина
12 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 25/12,5 mg/ml 37°C Защита от светлина
8 Час
Инжекция/ИнжекционенCloxacillin sodium Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура 37°CNaCl 0,9% or Glucose 5% Предизвиква Преципитация
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 250 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 41,7 mg/ml 20-25°C Светлина
8 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 41,7 mg/ml 20-25°C Светлина
4 Час
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 125 mg/ml 20-25°C Светлина
48 Час
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125/15,6 mg/ml 20-25°C Светлина
48 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 66,7/8,3 mg/ml 37°C Защита от светлина
8 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 66,7/8,3 mg/ml 37°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенTemocilline Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 25 mg/ml 37°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 62,5 >> 83,3 mg/ml 20-25°C Светлина
48 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 37,5 mg/ml 37°C Защита от светлина
48 Час

  Mentions Légales