Siste oppdatering :
17/04/2024
Referanser   Referanser 4634  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.3390/ antibiotics11040458

Forskerteamet : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Forfattere : Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A.
Tittel : Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy.
Nummer : Antibiotics ;11,4: 458 2022

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Partikkeltelling 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAmoxicillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 20-25°C Lys
12 Tid
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 50 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
48 Tid
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur 37°CNaCl 0,9% eller glukose 5 % Induserer Utfelling
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
InjeksjonCefepime dihydrochloride Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
InjeksjonCefiderocol sulfate tosylate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 62,5 mg/mL 20-25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25 mg/mL 37°C Beskyttes mot lys
6 Tid
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
12 Tid
InjeksjonCeftazidime Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
8 Tid
InjeksjonCeftazidime Avibactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125/31,25 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 25/6,25 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
12 Tid
InjeksjonCeftolozane / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 62,5/31,25 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 25/12,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
12 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 25/12,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
8 Tid
InjeksjonCloxacillin sodium Antibiotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur 37°CNaCl 0,9% eller glukose 5 % Induserer Utfelling
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 250 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 41,7 mg/ml 20-25°C Lys
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 41,7 mg/ml 20-25°C Lys
4 Tid
InjeksjonPiperacillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125/15,6 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 66,7/8,3 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 66,7/8,3 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
24 Tid
InjeksjonTemocilline Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 25 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
24 Tid
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 62,5 >> 83,3 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 37,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
48 Tid

  Mentions Légales