Siste oppdatering :
15/10/2021
Referanser   Referanser 4569  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1177/0018578719893376

Forskerteamet : La Crosse - Department of Medical Education, Gundersen HealthSystem, La Crosse, USA
Forfattere : Lee T.M , Villareal C.L, Meyer L.M.
Tittel : Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications.
Nummer : Hosp Pharm ; 56, 4: 282-286. 2021

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonCisatracurium besylate Kurarelignende middel
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonDexmedetomidine Sympatomimetika
Kompatibel 4 µg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonFosphenytoin sodium Antiepileptika
Kompatibel 15 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonLevetiracetam Antiepileptika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonCisatracurium besylate 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonDexmedetomidine 4 µg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonFosphenytoin sodium 15 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonNorepinephrine bitartrate 0,016 >>0,064 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam 45 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam 33,75 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonPropofol 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonVasopressin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonNorepinephrine bitartrate Sympatomimetika
Kompatibel 0,016 >>0,064 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Uforenlig 45 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 33,75 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPropofol Generell anestesi
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonVasopressin Hormon
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonLevetiracetam 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %

  Mentions Légales