Последно актуализиране :
18/01/2022
Библиография   Библиография 4569  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1177/0018578719893376

Изследователски екипи : La Crosse - Department of Medical Education, Gundersen HealthSystem, La Crosse, USA
Автори : Lee T.M , Villareal C.L, Meyer L.M.
Заглавие : Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications.
Референция : Hosp Pharm ; 56, 4: 282-286. 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCisatracurium besylate Кураре-миметик
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенDexmedetomidine Симпатомиметик
съвместим 4 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенFosphenytoin sodium Антиепилептик
съвместим 15 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam Антиепилептик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCisatracurium besylate 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенDexmedetomidine 4 µg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFosphenytoin sodium 15 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate 0,016 >>0,064 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam 45 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam 33,75 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPropofol 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVasopressin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
съвместим 0,016 >>0,064 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
Несъвместим 45 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 33,75 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPropofol Общ анестетик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенVasopressin Хормон
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%

  Mentions Légales