Τελευταία ενημέρωση :
21/09/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4569  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1177/0018578719893376

Ερευνητικές ομάδες : La Crosse - Department of Medical Education, Gundersen HealthSystem, La Crosse, USA
Συγγραφείς : Lee T.M , Villareal C.L, Meyer L.M.
τίτλος : Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications.
αριθμός : Hosp Pharm ; 56, 4: 282-286. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCisatracurium besylate Κουραριομιμητικό
Σύμφωνος 1 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοDexmedetomidine Συμπαθητικομιμητικό
Σύμφωνος 4 µg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοFosphenytoin sodium Αντιεπιληπτικό
Σύμφωνος 15 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοLevetiracetam Αντιεπιληπτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοCisatracurium besylate 1 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοDexmedetomidine 4 µg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοFosphenytoin sodium 15 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοNorepinephrine bitartrate 0,016 >>0,064 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam 45 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam 33,75 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοPropofol 10 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοVasopressin 1 UI/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοNorepinephrine bitartrate Συμπαθητικομιμητικό
Σύμφωνος 0,016 >>0,064 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 45 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 33,75 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοPropofol Γενικό αναισθητικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοVasopressin Ορμόνη
Σύμφωνος 1 UI/ml + ΕνέσιμοLevetiracetam 5 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%

  Mentions Légales