Senaste uppdateringen :
25/05/2022
Hänvisningar   Hänvisningar 4532  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Hänvisningar : Roche Products Limited 2021

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAtezolizumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ej angiven
24 Timma

  Mentions Légales