Последно актуализиране :
25/05/2022
Библиография   Библиография 4532  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Референция : Roche Products Limited 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAtezolizumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полипропилен Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Полипропилен Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Не е уточнено
24 Час

  Mentions Légales