Posledná aktualizácia :
11/08/2022
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4532  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Référence : Roche Products Limited 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAtezolizumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
30 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polypropylén 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
30 Dní
Stabilita roztokov Polypropylén 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
30 Dní
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
30 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nešpecifikované
24 Hodín

  Mentions Légales