Zadnji put ažurirano :
25/05/2022
Bibliografija   Bibliografija 4532  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Référence : Roche Products Limited 2021

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaAtezolizumab Lijek protiv karcinoma
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
30 Dan
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polipropilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
30 Dan
Stabilizacija rješenja Polipropilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polietilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
30 Dan
Stabilizacija rješenja Polietilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
30 Dan
Stabilizacija rješenja Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Nespecifičan
24 Sat

  Mentions Légales