Siste oppdatering :
25/05/2022
Referanser   Referanser 4532  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Nummer : Roche Products Limited 2021

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAtezolizumab Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Ikke angitt
24 Tid

  Mentions Légales