Τελευταία ενημέρωση :
11/08/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4532  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
αριθμός : Roche Products Limited 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAtezolizumab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα

  Mentions Légales