Siste oppdatering :
14/06/2024
Referanser   Referanser 4440  
Type : Journal
Internett-koblingen : 10.1159/000492940

Forskerteamet : Ozaka - Osaka University, Graduate School of Pharmaceutical Science
Forfattere : Omotani S, Aoe M, Esaki S, Nagai K, Hatsuda Y, Mukai J, Teramachi H, Myotoku M.
Tittel : Compatibility of Intravenous Fat Emulsion with Antibiotics for Secondary Piggyback Infusion.
Nummer : Ann Nutr Metab ; 73: 227-233. 2018

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAmpicillin sodium - sulbactam sodium Antibiotika
Kompatibel 15 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCefepime dihydrochloride Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCefmetazole sodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCefotiam Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCeftazidime Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCeftriaxone disodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCiprofloxacin lactate Antibiotika
Uforenlig 2 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonClindamycin phosphate Antibiotika
Kompatibel 5,77 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonCo-trimoxazole Antibiotika
Kompatibel 0,76/3,81 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonFluconazole Fungicid
Uforenlig 1 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonFosfomycin Antibiotika
Uforenlig 20 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonGentamicin sulfate Antibiotika
Uforenlig 0,4 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonImipenem - cilastatin sodium Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonLevofloxacine Antibiotika
Uforenlig 4,17 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonMetronidazole Antiparasittmiddel
Uforenlig 5 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonMicafungin Fungicid
Kompatibel 0,25 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonMinocycline hydrochloride Antibiotika
Uforenlig 1 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonPiperacillin sodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonTeicoplanine Antibiotika
Kompatibel 2 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Uforenlig 5 mg/ml + Parenteral ernæring (med lipider)

  Mentions Légales