Последно актуализиране :
14/06/2024
Библиография   Библиография 4440  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1159/000492940

Изследователски екипи : Ozaka - Osaka University, Graduate School of Pharmaceutical Science
Автори : Omotani S, Aoe M, Esaki S, Nagai K, Hatsuda Y, Mukai J, Teramachi H, Myotoku M.
Заглавие : Compatibility of Intravenous Fat Emulsion with Antibiotics for Secondary Piggyback Infusion.
Референция : Ann Nutr Metab ; 73: 227-233. 2018

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium - sulbactam sodium Антибиотик
съвместим 15 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCefepime dihydrochloride Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCefmetazole sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCefotiam Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCiprofloxacin lactate Антибиотик
Несъвместим 2 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate Антибиотик
съвместим 5,77 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCo-trimoxazole Антибиотик
съвместим 0,76/3,81 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенFluconazole Противогъбично средство
Несъвместим 1 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенFosfomycin Антибиотик
Несъвместим 20 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Несъвместим 0,4 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенImipenem - cilastatin sodium Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенLevofloxacine Антибиотик
Несъвместим 4,17 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенMetronidazole Противопаразитно средство
Несъвместим 5 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенMicafungin Противогъбично средство
съвместим 0,25 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенMinocycline hydrochloride Антибиотик
Несъвместим 1 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенTeicoplanine Антибиотик
съвместим 2 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
Несъвместим 5 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)

  Mentions Légales