Τελευταία ενημέρωση :
14/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4440  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.1159/000492940

Ερευνητικές ομάδες : Ozaka - Osaka University, Graduate School of Pharmaceutical Science
Συγγραφείς : Omotani S, Aoe M, Esaki S, Nagai K, Hatsuda Y, Mukai J, Teramachi H, Myotoku M.
τίτλος : Compatibility of Intravenous Fat Emulsion with Antibiotics for Secondary Piggyback Infusion.
αριθμός : Ann Nutr Metab ; 73: 227-233. 2018

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmpicillin sodium - sulbactam sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 15 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCefepime dihydrochloride Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCefmetazole sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCefotiam Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCiprofloxacin lactate Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 2 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοClindamycin phosphate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5,77 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοCo-trimoxazole Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,76/3,81 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοFluconazole Αντιμυκητικό
Ασύμβατες 1 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοFosfomycin Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 20 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 0,4 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοImipenem - cilastatin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοLevofloxacine Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 4,17 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοMetronidazole Αντιπαρασιτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοMicafungin Αντιμυκητικό
Σύμφωνος 0,25 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοMinocycline hydrochloride Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 1 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοPiperacillin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοTeicoplanine Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 2 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + Παρεντερική διατροφή (με λιπίδια)

  Mentions Légales