Posledná aktualizácia :
15/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1979  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Taipei - National Defense Medical Center, School of Pharmacy
Autori : Wu CC, Wang DP, Wong CY, Lin YF.
Titul : Stability of cefazolin in heparinized and nonheparinized peritoneal dialysis solutions.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 59: 1537-1538. 2002

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená
Opakovateľnosť / reprodukovateľnosť / referenčný rozsah: výsledky nie sú dostupné alebo sú mimo stanovených hodnôt

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Nešpecifikované
11 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Nešpecifikované
20 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Nešpecifikované
20 Dní
Kompatibilný 0.333 mg/ml + InjekciaHeparin sodium 0.667 UI/ml + Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter)
InjekciaHeparin sodium Antikoagulans
Kompatibilný 0.667 UI/ml + InjekciaCefazolin sodium 0.333 mg/ml + Dianéal® PD2 1.5% glukóza (Baxter)

  Mentions Légales