Τελευταία ενημέρωση :
15/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1979  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Taipei - National Defense Medical Center, School of Pharmacy
Συγγραφείς : Wu CC, Wang DP, Wong CY, Lin YF.
τίτλος : Stability of cefazolin in heparinized and nonheparinized peritoneal dialysis solutions.
αριθμός : Am J Health-Syst Pharm ; 59: 1537-1538. 2002

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς
Επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα / σταθερό εύρος: δεν παρέχονται τα αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα είναι εκτός καθορισμένων τιμών

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
11 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
20 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
20 Ημέρα
Σύμφωνος 0.333 mg/ml + ΕνέσιμοHeparin sodium 0.667 UI/ml + Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter)
ΕνέσιμοHeparin sodium Αντιπηκτικό
Σύμφωνος 0.667 UI/ml + ΕνέσιμοCefazolin sodium 0.333 mg/ml + Dianéal® PD2 1.5% Γλυκόζη (Baxter)

  Mentions Légales