Viimeisin päivitys :
15/06/2024
Viitteet   Viitteet 1979  
Tyyppi : Lehti

Tutkimus Joukkueet : Taipei - National Defense Medical Center, School of Pharmacy
Tekijät : Wu CC, Wang DP, Wong CY, Lin YF.
Otsikko : Stability of cefazolin in heparinized and nonheparinized peritoneal dialysis solutions.
Numero : Am J Health-Syst Pharm ; 59: 1537-1538. 2002

Todisteiden määrä : 
Näytön laajuus D
Fyysinen vakaus : 
Ulkonäkö 
Kemiallinen stabiilisuus : 
Stabiilius määritetty 90 %:sta alkupitoisuudesta
Korkean erotuskyvyn nestekromatografia yhdistettynä UV-detektoriin
Muut menetelmät : 
PH:n mittaus 
Commentairesvaleur : 
Stabiiliutta ilmaiseva kyky arvioitu puutteellisesti
Toistettavuus/uusittavuus/standardialue: tuloksia ei annettu tai tulokset määritettyjen arvojen ulkopuolella

Luettelo yhdisteistä
InjektionesteCefazolin sodium Antibiootit
Stabilius liuoksessa Polyvinyylikloridi Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Ei määritetty
11 Päivä
Stabilius liuoksessa Polyvinyylikloridi Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Ei määritetty
24 Tunti
Stabilius liuoksessa Polyvinyylikloridi Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ei määritetty
20 Päivä
Stabilius liuoksessa Polyvinyylikloridi Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ei määritetty
20 Päivä
Yhteensopiva 0.333 mg/ml + InjektionesteHeparin sodium 0.667 UI/ml + Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter)
InjektionesteHeparin sodium Antikoagulantit
Yhteensopiva 0.667 UI/ml + InjektionesteCefazolin sodium 0.333 mg/ml + Dianéal® PD2 1.5% Glukoosi (Baxter)

  Mentions Légales