Siste oppdatering :
15/06/2024
Referanser   Referanser 1979  
Type : Journal

Forskerteamet : Taipei - National Defense Medical Center, School of Pharmacy
Forfattere : Wu CC, Wang DP, Wong CY, Lin YF.
Tittel : Stability of cefazolin in heparinized and nonheparinized peritoneal dialysis solutions.
Nummer : Am J Health-Syst Pharm ; 59: 1537-1538. 2002

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert
Repeterbarhet / reproduserbarhet / standardutvalg: resultater ikke oppgitt eller resultater utenfor angitte verdier

Lister
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Ikke angitt
11 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ikke angitt
20 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Ikke angitt
20 Dag
Kompatibel 0.333 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 0.667 UI/ml + Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter)
InjeksjonHeparin sodium Antikoagulantia
Kompatibel 0.667 UI/ml + InjeksjonCefazolin sodium 0.333 mg/ml + Dianéal® PD2 1.5% Glukose (Baxter)

  Mentions Légales