Cập nhật lần cuối :
22/01/2021
Thuốc chống loạn nhịp   Amiodarone hydrochloride  
Viên nang
Dạng tiêm Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Độ ổn định khi trộn lẫn   Viên nang   Độ ổn định khi trộn lẫn : Amiodarone hydrochloride     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales