Viimane versioon :
18/01/2021
Antiarütmikum   Amiodarone hydrochloride  
Kapsel
Süsteravim Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kapsel
Stabiilsust mõjutavad tegurid   Kapsel   Stabiilsust mõjutavad tegurid : Amiodarone hydrochloride     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales