Τελευταία ενημέρωση :
18/01/2021
Αντιαρρυθμικό   Amiodarone hydrochloride  
Κάψουλα
Ενέσιμο Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Σταθερότητα σε μίγματα   Κάψουλα   Σταθερότητα σε μίγματα : Amiodarone hydrochloride     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales