Posledná aktualizácia :
19/10/2020
Antidysrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Kapsula
Injekcia Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Kapsula
Stabilita v zmesiach   Kapsula   Stabilita v zmesiach : Amiodarone hydrochloride     
žiadne údaje

  Mentions Légales