Siste oppdatering :
22/01/2021
Antiarytmika   Amiodarone hydrochloride  
Kapsel
Injeksjon Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Kapsel
Stabilitet i blandinger   Kapsel   Stabilitet i blandinger : Amiodarone hydrochloride     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales