Son güncelleme :
22/10/2020
Antiaritmik   Amiodarone hydrochloride  
Kapsül
Enjeksiyon Oral solüsyon / oral çözelti
Farmasötik preparatlar Kararlılığı Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Geçimsizlikler Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Kapsül
Karışımlardaki stabilitesi   Kapsül   Karışımlardaki stabilitesi : Amiodarone hydrochloride     
Veri yok

  Mentions Légales