Posledná aktualizácia :
10/08/2022
Antibiotikum   Azithromycine  
Injekcia
Dermálny prípravok
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Azitromax Švédsko
Sumamed Chorvátsko, Poľsko
Zedbac Veľká Británia
Zetamac Česká republika
Zithromac Japonsko
Zithromax Fínsko, Kanada, Nemecko, Portugalsko, Spojené štáty Americké
Zitromax Dánsko
Zmax Spojené štáty Americké
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Azithromycine     
žiadne údaje

  Mentions Légales