Последно актуализиране :
10/08/2022
Антибиотик   Azithromycine  
Инжекция/Инжекционен
Унгвент/Унгвенти
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Azitromax Швеция
Sumamed Полша, Хърватия
Zedbac Великобритания
Zetamac Чехия
Zithromac Япония
Zithromax Германия, Канада, Португалия, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия
Zitromax Дания
Zmax Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Azithromycine     
Няма данни

  Mentions Légales