Senaste uppdateringen :
21/02/2024
Antibiotikum   Cefmetazole sodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Metafar Italien
Zefazone
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Cefmetazole sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 25°C Ej angiven
2 Dag
652
Evidensnivå A

Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 5°C Ej angiven
28 Dag
652
Evidensnivå A

Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4 & 20 mg/ml 4°C Ej angiven
7 Dag
1664
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 4 & 20 mg/ml 23°C Ej angiven
48 Timma
1664
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Glukos 5 % 4 & 20 mg/ml 23°C Ej angiven
24 Timma
1664
Evidensnivå B


  Mentions Légales