Posledná aktualizácia :
30/05/2024
Antibiotikum   Cefmetazole sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Metafar Taliansko
Zefazone
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Cefmetazole sodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
2 Dní
652
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 20 mg/ml 5°C Nešpecifikované
28 Dní
652
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 4 & 20 mg/ml 4°C Nešpecifikované
7 Dní
1664
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 4 & 20 mg/ml 23°C Nešpecifikované
48 Hodín
1664
Úroveň dôkazov B

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 4 & 20 mg/ml 23°C Nešpecifikované
24 Hodín
1664
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales