Τελευταία ενημέρωση :
21/02/2024
Αντιβιοτικό   Cefmetazole sodium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Metafar Ιταλία
Zefazone
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Cefmetazole sodium     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
652
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 5°C Απροσδιόριστο
28 Ημέρα
652
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4 & 20 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
1664
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 4 & 20 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
1664
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B

Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 4 & 20 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
1664
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B


  Mentions Légales