Viimane versioon :
26/09/2023
Antibiootikum   Cefmetazole sodium  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Metafar Itaalia
Zefazone
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Cefmetazole sodium     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
2 Päev
652
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 20 mg/ml 5°C Pole täpsustatud
28 Päev
652
Tõenduspõhisuse tase A

Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 4 & 20 mg/ml 4°C Pole täpsustatud
7 Päev
1664

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 4 & 20 mg/ml 23°C Pole täpsustatud
48 Tund
1664

Polüvinüülkloriid Glükoos 5% 4 & 20 mg/ml 23°C Pole täpsustatud
24 Tund
1664


  Mentions Légales