Siste oppdatering :
09/04/2024
Antibiotika   Cefmetazole sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Metafar Italia
Zefazone
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Cefmetazole sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
2 Dag
652
Bevisgrad A

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 5°C Ikke angitt
28 Dag
652
Bevisgrad A

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 4 & 20 mg/ml 4°C Ikke angitt
7 Dag
1664
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 4 & 20 mg/ml 23°C Ikke angitt
48 Tid
1664
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 4 & 20 mg/ml 23°C Ikke angitt
24 Tid
1664
Bevisgrad B


  Mentions Légales