Последно актуализиране :
28/02/2024
Антибиотик   Cefmetazole sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Metafar Италия
Zefazone
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Cefmetazole sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
2 Ден
652
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 5°C Не е уточнено
28 Ден
652
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 4 & 20 mg/ml 4°C Не е уточнено
7 Ден
1664
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 4 & 20 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
1664
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 4 & 20 mg/ml 23°C Не е уточнено
24 Час
1664
Степен на доказаност B


  Mentions Légales